Historia mody – Rzym cz. V

Historia mody – Rzym cz. V

Historia purpury

Poza materiałami i krojami w strojach Rzymian ważne miejsce zajmował barwnik – purpura. Noszenie strojów w tym kolorze świadczyło o ogromnym majątku. O wysokiej cenie tego barwnika decydowała ogromna rzadkość źródła jego pozyskiwania – to jest muszli poławianych w dalekiej Afryce, dokładnie w Abisynii. Wytwarzali go rybacy z tego regionu, który przy okazji połowów łowili też muszelki. Po wygotowaniu ich i odparowaniu wody w naczyniu pozostawał czerwony proszek.

Purpura była symbolem władzy. Tylko najwyżsi w randze społecznej i najbogatsi mogli nosić czerwone ubrania, zwykłym obywatelom wręcz zabraniano zakładania ich. Na przykład Neron zabronił komukolwiek nosić ten kolor. Historia głosi, że osobiście zdarł z pewnej kobiety w amfiteatrze płaszcz w tym kolorze, gdy ta ośmieliła się przyjść tak ubrana bez zgody cesarza. Cesarze w szybkim czasie ustanowili prawo pozwalające wyłącznie im na handel purpurą.

Rzadko mówi się o znaczącej roli Imperium Rzymskiego w powstanie i ewolucję mody. Tymczasem warto jest tez poznać dalszy rozwój tej fascynującej branży. Branży, która dziś rozwija się w szalonym tempie. W czasach rzymskich jej ewolucja była powolna, z biegiem lat przyspieszała, ale nigdy jej rozwój nie był tak intensywny, jak w czasach „panowania” na rynku wielkiej ikony mody -Coco Chanel.

writers